ILAC International CollegeToronto / Vancouver, Canada

ILAC International College เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันภาษา ILAC ที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา รวมถึงคุณภาพการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่มีรางวัลมากมายเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพของสถาบันแห่งนี้ILAC International College เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โดยแบ่งโปรแกรมออกเป็น 2 หลักสูตรใหญ่ๆ


1. Service Excellence for Business Program เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้สาระสำคัญในการทำงานที่แคนาดาในด้านงานบริการและการดูแลลูกค้า ในส่วนของงานขาย, งานต้อนรับ, งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น และการปูพื้นฐานด้านการเป็นผู้นำ
2. Service Excellence for IT Professionals เน้นสำหรับผู้ที่จบทางด้านไอที ได้เรียนรู้สาระสำคัญ ของการทำงานที่แคนาดาในด้านการดูแลลูกค้า, พื้นฐานทางธุรกิจ, เทคนิคการสื่อสาร, วิธีการและขั้นตอนในการแก้ปัญหาต่างๆ, การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น, และการปูพื้นฐานการเป็นผู้นำ


ทั้ง 2 หลักสูตรในส่วนที่เป็น Co-op โปรแกรม มีระยะเวลาในการเรียน 48 และ 40 สัปดาห์ สำหรับโปรแกรม Service Excellence for Business Program และ 48 สัปดาห์ สำหรับโปรแกรม Service Excellence for IT Professionals โดยแบ่งเป็น 2 พาร์ท สำหรับหลักสูตร 48 สัปดาห์ จะเป็นการเรียนในส่วนของเนื้อหา 24 สัปาดห์ และทำงานเต็มเวลา 24 สัปดาห์ และในส่วนของการเรียน 40 สัปดาห์ จะเป็นการเรียน 20 สัปดาห์และทำงานเต็มเวลา 20 สัปดาห์ (ดูแผนภูมิประกอบ)


จุดเด่นของโปรแกรม

• ได้รับการสอนจากผู้มีประสบกาณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาภาษาอังกฤษ ได้พัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมตัวสู่ความสำเร็จ และได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศแคนาดา
• ILAC เป็นสถาบันที่ก่อตั้งมานาน จึงทำให้มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทเอกชนต่างๆ ในแคนาดาอย่างมากมาย ครอบคลุมในทุกสายงาน ทำให้นักเรียนสามารถเลือกบริษัทได้หลากหลาย
• ช่วงระหว่างเรียน นักเรียนสามารถทำงาน Part-time ได้ 20 ชม./สัปดาห์
• ช่วงทำงาน (Co-op) สามารถทำงาน Full Time ได้ 40 ชม./สัมดาห์
• สามารถให้สถาบันจัดหางานให้ในสายธุรกิจการบริการ หรือนักเรียนหางานเองก็ได้
• มีแคมปัสให้สามารถเลือกเรียนได้ในเมืองที่ดีที่สุดในแคนาดา 2 เมืองคือ โตรอนโต และ แวนคูเวอร์

1) โปรแกรม 48 สัปดาห์ = $7,200 (ประมาณ 180,000 บาท)
เรียน 24 สัปดาห์ + ฝึกงาน 24 สัปดาห์

2) โปรแกรม 40 สัปดาห์ = $6,200 (ประมาณ 155,000 บาท)
เรียน 20 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20 สัปดาห์

*อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 บาท = 1 เหรียญแคนาดาค่าเรียนราคาพิเศษสำหรับนักเรียนไทย ปี 2018

คุณสมบัติของผู้ต้องการสมัครเข้าเรียน1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. สำหรับนักเรียนต่างชาติ ต้องมีผลสอบ ILTS (Academic) 4.5 ขึ้นไป หรือผลการเรียนของสถาบันภาษา ILAC เท่ากับระดับ Pre-Advance Level 10 (ต้องได้คะแนนขั้นต่ำตามที่สถาบันกำหนด) หรือผล TOEFL iBT = 50+
3. ผ่านการสอบสัมภาษณ์จาก ILAC International College Team
4. จบการศึกษาอย่างน้อยระดับมัธยมปลาย
5. มีประสบการณ์ทำงานอาสาสมัครด้านงานบริการ (ไม่บังคับแต่จะเป็นส่วนเสริมในการสมัคร- Business Course)
6. จบคอร์ส IT หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์ด้าน IT ( IT Professionals Course )
7. ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ( IT Professionals Course )