EDENZ COLLEGEAuckland, New Zealand

1. Edenz มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลประจำที่โอ๊คแลนด์ เพื่อความปลอดภัย สะดวก ช่วยเหลือทั้งเรื่องโฮมสเตย์ ความเป็นอยู่ ซื้อบัตรรถเมล์ เปิดบัญชีธนาคาร ฯลฯ


2. โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านมหาวิทยาลัย ล้อมรอบด้วย AUT / Auckland Uni / และ Messay Uni (อยู่นอกเมืองโอ๊คแลนด์)


3. ตึกเรียนเปิดอาคาร 6 ชั้น ของโรงเรียนเอง มีหอพักในตัว มีห้องสมุดที่มีหนังสือกว่า 6,000 เล่ม และ e-book มีโรงอาหารเต็มรูปแบบ


4. โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนมา 29 ปีแล้ว โดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ในการสอนมาอย่างชำนาญ


5. Edenz เป็นสถาบัน Category 1 ซึ่งได้รับการรับรองในด้านมาตรฐานยอดเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ ทั้งเรื่องการดูแลนักเรียน การเรียนการสอน คุณภาพครู สถานที่ และอุปกรณ์การเรียน ถ้าลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 14 สัปดาห์ขึ้นไป ในวีซ่าจะระบุว่าสามารทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนได้( Work Right)6. เนื่องด้วยโรงเรียนมีหลายแผนก น้องๆ ไม่ต้องเรียนแต่ภาษา เช่น นักเรียนจ่ายเงินไปเรียนภาษา 5 เดือน หากเรียนไป 2 เดือนแล้วเบื่อ สามารถสอบเข้าเรียน TESOL เพื่อการสอน โดยใช้เงินที่จ่ายมาแล้วโอนไปได้เลย หรือ จะโอนไปเรียนวิชาด้านการตลาดสัก 1 ตัวก็สามารถทำได้ และยังได้รับทรานสคริปผลการเรียนอีกด้วย


7. เนื่องจาก Edenz เป็นสถาบันที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษา ภาษาอังกฤษ สำหรับครู สอนภาคธุรกิจ สอนผลิตภาพยนต์ และสอนแอนนิเมชั่น ดังนั้น จึงไม่ได้มีแต่นักเรียนต่างชาติเท่านั้น ยังมีนักเรียนที่เป็นชาวนิวซีแลนด์เรียนอยู่ด้วย ใช้โรงอาหารเดียวกัน ห้องสมุดเดียวกัน หอเดียวกัน นักเรียนจึงมีโอกาสได้พบเพื่อนและได้เรียนรู้วัฒนธรรมจากชาวนิวซีแลนด์แท้ๆ


8. องค์กรที่เป็นเจ้าของ EDENZ มีชื่อว่า LifeGroup เป็นองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรการกุศล เงินรายได้จะนำส่งคืนกลับสู่สังคม เช่น เอาไปให้คนยากจน ผู้หญิงที่โดนทำร้าย เด็กที่ติดโรคจากพ่อแม่ทางกรรมพันธ์ ฯลฯ – การไปเรียนกับ EDENZ นอกจากน้องๆจะได้ความรู้แล้วยังได้นำเงินไปบริจาคสู่สังคมด้วย


9. ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 900-1,200 คน แบ่งเป็นแผนกภาษา 300 คน จำนวนนักเรียนไม่เกิน 15 คนต่อห้อง และมีนักเรียนไทยพอสมควร


10. มีเจ้าหน้าที่โรงเรียนคอยให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการเขียนจดหมายนำเรื่องในการต่อวีซ่าที่นิวซีแลนด์ มีส่วนให้การพิจารณาวีซ่ามีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไอดีล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ห้อง บี307/2 ชั้น 3 บองมาร์เช่ มาร์เก็ต พาร์ค 105/1 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2953-9231-2 มือถือ 0-89-499-8896
เว็บไซต์ www.idealeducation.net
เฟซบุ้ค www.facebook.com/idealeducationbangkok
ไลน์ @idealeducation