EDENZ COLLEGEAuckland, New Zealand

สถาบัน EDENZ Colleges เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชน เปิดทำการเรียนการสอนมากว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 และได้รับการขึ้นทะเบียนจาก NZQA ในปี 1991 ซึ่งรับรองฐานะและมาตรฐานให้เป็นสถาบันระดับพรีเมี่ยมด้วยหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้รับการพัฒนามาตลอด โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่สถาบันกว่า 100 ชีวิต


ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาทั้งหมดกว่า 1,200 คน ซึ่งมีทั้งนักศึกษาที่เป็นชาวนิวซีแลนด์และนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ ในจำนวนนี้เป็นนักศึกษาแผนกภาษาอังกฤษ 300 คน ทั้งยังมีอัตราการจ้างงานในระดับสูงสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปเป็นอย่างดี


EDENZ COLLEGE บริหารโดย Life Group ซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะกุศล เพราะฉะนั้นรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกส่งคืนกลับสู่สังคม นั่นหมายถึง เงินเหล่านี้จะถูกนำไปช่วยคนยากจน หรือผู้หญิงที่ถูกทำร้าย เด็กที่ติดโรคจากพ่อแม่ทางกรรมพันธ์ ฯลฯ ดังนั้นการสมัครเรียนที่ EDENZ จึงไม่ใช่การทำประโยขชน์ทางธุรกิจแต่เป็นการช่วยเหลือ หรือทำประโยชน์ให้สังคมดีขึ้นมากกว่า

ที่ตั้ง

สถาบัน EDENZ ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Auckland และอยู่ท่ามกลางระหว่างมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุด 2 แห่งประจำเมืองโอ๊คแลนด์คือ University of Auckland และ Auckland University of Technology (AUT)

จุดเด่นของโรงเรียน

- โรงเรียนตั้งอยู่ในย่านมหาวิทยาลัย การเดินทางสะดวกสบาย ใกล้กับสถานที่สำคัญๆและแหล่งธุรกิจการค้า
- มีเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลประจำที่โอ๊คแลนด์ เพื่อความปลอดภัย สะดวก ช่วยเหลือทั้งเรื่องโฮมสเตย์ ความเป็นอยู่ ซื้อบัตรรถเมล์ เปิดบัญชีธนาคาร ฯลฯ
- หลักสูตร Diploma Level 7 (1- year) เมื่อจบการศึกษาแล้วนักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานเสรี (Open Work Visa) อยู่ทำงานในนิวซีแลนด์ได้อีก 1 ปีเต็มโดยไม่จำกัดชั่วโมงทำงาน
- สถาบันได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถาบัน Category 1 ซึ่งได้มาตรฐานทั้งเรื่องการดูแลนักเรียน การเรียนการสอน คุณภาพครู สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
- เป็นโรงเรียนที่มีการสอนไม่เฉพาะกับเด็กต่างชาติ แต่ยังเปิดสอนหลักสูตรการสอนเพื่อการเป็นคุณครู สอนเกี่ยวกับธุรกิจ การผลิภาพยนต์และแอนนิเมชั่น ดังนั้นใน EDENZ COLLEGE จะมีนักเรียนชาวนิวซีแลนด์เรียนอยู่ด้วย และใช้ facilities ต่างๆ ร่วมกันไม่ว่าจะเป็น แคนทีน ห้องสมุด หรือหอพัก ดังนั้นนักรียนต่างชาติจะได้เปรียบเพราะจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนชาวนิวซีแลนด์ด้วยเช่นกันในบางโปรแกรม

ข้อมูลหลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ภาษาอังกฤทั่วไป อนุปริญญาตรี ปริญญาตรี และ อนุปริญญาโท
1) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 • • Grammar • Listening • Reading • Writing • Speaking • Pronunciation

สามารถเริ่มเรียนได้ทุกๆวันจันทร์ที่ไม่ตรงกับวันหยุดราชการนิวซีแลนด์ โดยเรียนตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ จำนวนนักเรียนต่อห้องไม่เกิน 15-18 คน หลักสูตรมีความยืดหยุ่นและปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเอื้อต่อความต้องการของผู้เรียน เนื่องจากโรงเรียนมีเปิดสอนในหลายสาขาวิชา น้องๆ ไม่จำเป็นจะต้องลงเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษ หากยังมีหลากหลายโปรแกรมให้เลือกเรียนตามความถนัดของนักเรียนได้ เช่น หากนักเรียนจ่ายเงินไปเรียนภาษา 20 สัปดาห์ แต่เรียนไป 8 สัปดาห์แล้วต้องการเปลี่ยนไปเรียนคอร์ส TESOL หรือคอร์สอื่นๆ ก็สามารถทำได้ โดนนำเงินค่าเรียนภาษาโอนไปเป็นค่าเรียนคอร์สที่ต้องการเรียนได้ โดยไม่จำเป็นต้องทิ้งเงินค่าเรียนภาษา และหากลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษ 14 สัปดาห์ขึ้นไป สามารถทำงานพิเศษนอกเวลาเรียนได้ 20 ชม/สัปดาห์

2) หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านธุรกิจ (Business) สาขา ​

 • Leadership
  Project Management
  Account
  Supply Chain
  Retails Management
  Tourism

3) หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ (IT Software)
Web App evelopment
Cloud App Development
Mobile App Development


4) หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านศิลปะและการออกแบบ (Arts & Design)
Film Making
Graphic Design
Animation / 3D


5) หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL)


6) หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านสาธารณสุข (Health Service)


บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก

• ตึกเรียนเป็นของสถาบัน ตัวอาคารมีทั้งหมด 6 ชั้น
• มีอินเทอร์เน็ตไวไฟบริการภายในบริเวณสถาบันฟรี
• มีหอพักในสถาบันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาที่อยู่ไกล
• ห้องสมุดมีหนังสือกว่า 6,000 เล่ม และ e-book เพื่อรองรับการใช้บริการของนักศึกษาอย่างทั่วถึง
• ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับค้นคว้าและทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง
• ห้องพักผ่อนนักเรียน มีตู้ขายขนมอัตโนมัติ โต๊ะปิงปอง ไมโครเวฟเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาที่เตรียมอาหารมารับประทานเอง และมีโรงอาหารขนาดใหญ่ บริการอาหารหลากหลาย ถูกสุขอนามัยและราคาตามความเหมาะสม
• มีเจ้าหน้าที่คนไทยและทีม EDENZ คอยให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว เช่น บริการ job search support person เพื่อช่วยนักศึกษาที่ต้องการสมัครงาน บริการในการเขียนจดหมายวีซ่าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเพื่อยื่นขอวีซ่า และมีส่วนทำให้การพิจารณาวีซ่าสะดวกรวดเร็วขึ้น เป็นต้น


ค่าเล่าเรียน